Srijeda, 18 Travanj 2018 02:08

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac – 10.11.2017.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupku donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac – 10.11.2017.

Srijeda, 18 Travanj 2018 02:04

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom – 29.12.2017.

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom – 29.12.2017.