Ponedjeljak, 14 Prosinac 2020 12:49

Godišnji Plan natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Petlovac u 2021 godini

Petak, 21 Veljača 2020 07:42

ODLUKA O ODOBRAVANJU I RASPOREĐIVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA OPĆINE PETLOVAC KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PETLOVAC ZA 2020. GODINU

Petak, 03 Siječanj 2020 09:25

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - komunalni djelatnik

Stranica 1 od 4