Srijeda, 23 Ožujak 2022 12:38

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. ožujka 2022. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac, za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 1/21 i 7/21) i to članci od 1. do 3., te članci od 28. do 34.

https://petlovac.hr/opcina-petlovac/sluzbeni-glasnik-opcine-petlovac/2021

Četvrtak, 10 Ožujak 2022 14:23

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni djelatnik

Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. ožujka 2022. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 21. ožujka 2022. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.
Ponedjeljak, 28 Veljača 2022 09:11

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava prijavljenih programa udruga Općine Petlovac

Utorak, 11 Siječanj 2022 09:19

Godišnji Plan natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Petlovac u 2022 godini

Srijeda, 10 Ožujak 2021 17:53

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava prijavljenih programa udruga Općine Petlovac

Stranica 1 od 5