Petak, 06 Rujan 2019 10:49

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA 2019 - 2023

Utorak, 19 Ožujak 2019 11:46

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac („Narodne novine“ broj 114/17), za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 26. ožujka 2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) i to članci od 1. do 4., članci od 24. do 28. te članci od 45. do 51.

https://petlovac.hr/opcinska-uprava/statut-i-poslovnik-opcine?highlight=WyJzdGF0dXQiLCJwb3Nsb3ZuaWsiXQ==

Srijeda, 06 Ožujak 2019 07:56

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni djelatnik

Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 14. ožujka 2019. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.