Osnovna škola

osnovna skola petlovac

Na području Općine Petlovac osnovno obrazovanje je organizirano u sklopu matične Osnovne škole

«Šećerana» Beli Manastir.

 
Ovoj Osnovnoj školi pripada Područna škola u B. P. Selu u kojoj se nastava odvija za učenike od I – VIII razreda. U Područnim školama u Petlovcu, Luču i Torjancima nastavu pohađaju učenici I, II, III i IV razreda u kombinaciji.
 
U sastavu Osnovne škole Zmajevac djeluje Područna škola u Novom Bezdanu na mađarskom jeziku, a nastavu pohađaju učenici do VIII. razreda.
Više u ovoj kategoriji: « Dječji vrtić Župe općine »