O OPĆINI PETLOVAC

Površinom od 9.314 ha ili 93 km2, Općina Petlovac sudjeluje u površini Osječko-baranjske županije sa 2,2%. Više od polovice prostora Općine čine poljoprivredne površine, točnije 5.475 ha poljoprivredno je zemljište (58,8%), 3.468 ha šumsko zemljište (37,2%). Prema Popisu iz 2011.g. Općina Petlovac danas broji ukupno 2.407 stanovnika u 892 kućanstava, a obuhvaća 9 naselja: Petlovac (712 stanovnika), Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika), Novi Bezdan (306 stanovnika), Luč ( 442 ), Torjanci (267 stanovnika), Novo Nevesinje (63 stanovnika), Širine (58 stanovnika), Zeleno Polje (42 stanovnika) i Sudaraž (-nema stanovnika)

logo

OPĆINA PETLOVAC

Rade Končara 31, Petlovac - OIB: 56100739225
IBAN: HR 4723400091832500006
Djelatno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 sati.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

sluzba za informiranje

E - SAVJETOVANJE

esavjetovanje

EUROPSKI - PROJEKTI

program zazeli

ZBRINJAVANJE OTPADA

zbrinjavanje otpada

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži