Dječji vrtić

vrticU suradnji sa Dječjim vrtićem «Cvrčak» Beli Manastir organiziran je predškolski odgoj, koji se provodi u naselju Petlovac u sklopu Područne škole – mješovita skupina djece.

U Vrtiću se provodi primarni šestosatni program predškolskog odgoja i naobrazbe za djecu s područja Općine Petlovac od 3 godine života do polaska u školu s područja Općine Petlovac.

Uvjeti upisa definirani su Mjerilima za upis u dječji vrtić, a participacija roditelja po djetetu iznosi 250,00 kn.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića: od 07,00 do 13,00 sati

Telefon: 031 / 747 – 079

Odgojiteljica: Marija Grgan Ravnateljica: Ljiljana Tokić

Telefon: 031 / 701 - 318