Širine

Širine (mađ. Braidaföld, srp. Ширине), naselje (pustara) u Općini Petlovac Osječko-baranjske županije (Republika Hrvatska).

Širine su smještene u sjeverozapadnom dijelu Baranje, u mikroregiji Baranjske nizine Istočnohrvatske ravnice. Udaljene su 4 km sjeveroistočno od općinskog sjedišta Petlovca i 2 km zapadno od Belog Manastira, leže na nadmorskoj visini od 94 m. Nalaze se s desne strane ceste D517 između Belog Manastira i Petlovca, uz raskršće državne cesta D517 (Beli Manastir /D7/ - Belišće - Valpovo /D34), lokalne ceste L44007 (Širine - D517) i nerazvrstane ceste do naselja Sudaraž.

Autobusnim vezama povezane su s Belim Manastirom, Petlovcem, Baranjskim Petrovim Selom i Osijekom (preko Bolmana - Jagodnjaka - Darde - Bilja).

Više u ovoj kategoriji: « Baranjsko Petrovo Selo Novo Nevesinje »