Učitavanje...
Prebacivanje Naziv
Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna br 1 za 2020 godinu ( pdf )
Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna br 2 za 2020 godinu ( docx )
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa br 1 za 2020 godinu ( pdf )
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa br 2 za 2020 godinu ( rtf )
Izmjene i dopune Programa uz Proračun br 1 za 2020 godinu ( pdf )
Izmjene i dopune Proračuna br 1 za 2020 godinu ( pdf )
Izmjene i dopune Proračuna br 2 za 2020 godinu ( rtf )
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu ( pdf )
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu ( pdf )
Prijedlog Proračuna za 2021 s Projekcijama za 2022 i 2023 godinu ( pdf )
Prijedlog Proračuna za 2021 s Projekcijama za 2022 i 2023 godinu ( rtf )
PROGRAM Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petlovac ( doc )
PROGRAM Javne potrebe u športu, kulturi i tehničkoj kulturi ( docx )
PROGRAM Korištenje sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta ( doc )
PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Petlovac ( doc )
PROGRAM Ulaganje u razvoj gospodarstva ( doc )
PROGRAM Utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ( docx )
PROGRAM Utrošak sredstava šumskog doprinosa ( doc )
PROGRAM Zadovoljavanje potreba socijalno ugroženog stanovništva Općine Petlovac ( doc )
Službeni glasnik Plan Proračuna za 2021 s Projekcijama za 2022 i 2023 godinu ( pdf )