Statut i poslovnik općine

Prebacivanje Naziv
Poslovnik Općinskog vijeća ( pdf )
Statut Općine Petlovac ( pdf )