logo 

Milan Knežević - Načelnik

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Telefon: 031/747-090

Email: nacelnik [@] petlovac.hr

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži