Prostorni položaj i stanovništvo

Površinom od 9.314 ha ili 93 km2

Općina Petlovac sudjeluje u površini Osječko-baranjske županije sa 2,2%.

 
Više od polovice prostora Općine čine poljoprivredne površine, točnije 5.475 ha poljoprivredno je zemljište (58,8%), 3.468 ha šumsko zemljište (37,2%).
 
Prema Popisu iz 2011.g. Općina Petlovac danas broji ukupno 2.407 stanovnika u 892 kućanstava, a obuhvaća 9 naselja: Petlovac (712 stanovnika), Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika), Novi Bezdan (306 stanovnika), Luč ( 442 ), Torjanci (267 stanovnika), Novo Nevesinje (63 stanovnika), Širine (58 stanovnika), Zeleno Polje (42 stanovnika) i Sudaraž (-nema stanovnika).
Image
Više u ovoj kategoriji: Župe općine »