OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU SMJEŠTAJA UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE

Načelnik Općine Petlovac donio je Odluku o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetom da oba roditelja učenika imaju prebivalište na području Općine Petlovac najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Općina Petlovac će učenicima koji zadovoljavaju gore navedene kriterije sufinancirati troškove smještaja u učeničkom domu u visini od 300,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

- potvrda o smještaju u učenički dom,

- preslika osobnih iskaznica oba roditelja (ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)

Prijave za sufinanciranje smještaja u učeničkom domu učenici mogu podnijeti od 09. rujna 2020. do 30. rujna 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

Obrazac prijave  za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkom domu s područja Općine Petlovac može se preuzeti na web stranicama: www.petlovac.hr, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži