OBAVIJEST O PRIZNAVANJU PRAVA ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva.

Od 02. srpnja 2020. godine u Općini Petlovac svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:

- Rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se priznaje zajamčena minimalna naknada;

- Osobna iskaznica

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži