OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE KOJA POHAĐAJU DJEČJI VRTIĆ U PETLOVCU O VISINI PARTICIPACIJE ZA MJESEC LIPANJ

Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Dječji vrtić u Petlovcu da je načelnik Općine Petlovac donio Odluku o utvrđivanju visine participacije roditeljima djece predškolskog uzrasta s područja Općine Petlovac koja pohađaju Dječji vrtić u Petlovcu za mjesec lipanj školske godine 2019/2020 .

Odluku prilažemo na uvid u privitku.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži