Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općine Petlovac

Na području Općine Petlovac određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. u Petlovcu, Osnovna škola, Rade Končara 29, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Petlovcu, Sudaražu, Širinama i Zelenom Polju.
2. Biračko mjesto broj 2. u Baranjskom Petrovom Selu, Osnovna škola, Glavna ulica bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Baranjskom Petrovom Selu.
3. Biračko mjesto broj 3. u Luču, Osnovna škola, Školska 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Luču.
4. Biračko mjesto broj 4. u Novom Bezdanu, Dom kulture, Srednja ulica 8, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Novom Bezdanu.
5. Biračko mjesto broj 5. u Torjancima, Dom kulture, Graničarska la, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Torjancima.
6. Biračko mjesto broj 6. u Novom Nevesinju, Mjesni ured, Aleksa Šantić 15, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Novom Nevesinju.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži