SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE - PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU

Obavještavaju se potencijalni podnositelji Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2019/2020. da se rok za podnošenje prijava produljuje do 31. listopada 2019. godine.

Obrazac prijave  za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkom domu s područja Općine Petlovac može se preuzeti na web stranicama: www.petlovac.hr, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži