Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac

Na temelju članka 102. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17 i 114/18) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži