POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac („Narodne novine“ broj 114/17), za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 26. ožujka 2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) i to članci od 1. do 4., članci od 24. do 28. te članci od 45. do 51.

https://petlovac.hr/opcinska-uprava/statut-i-poslovnik-opcine?highlight=WyJzdGF0dXQiLCJwb3Nsb3ZuaWsiXQ==

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži