PREDMET: SUKOB INTERESA

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,broj 110/07 i 125/08.) izvješćujem da ja, načelnik Općine Petlovac, ne obavljam upravljačku djelatnost niti sam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta, te nema gospodarskih subjekata s kojima ja kao načelnik Općine, kao javni naručitelj, ne smijem sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži