Ispiši ovu stranicu

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni djelatnik

  • 06 Ožu 2019
Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 14. ožujka 2019. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.