Eugen

Eugen

02 Tra 2019

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA S PODRUČJA OPĆINE PETLOVAC

Načelnik Općine Petlovac Milan Knežević, povodom predstojećih uskrsnih blagdana odobrava isplatu uskrsnice u iznosu od 150,00 kn umirovljenicima s područja Općine Petlovac kojima UKUPAN IZNOS MIROVINE NE PRELAZI 2.500,00 kn. 

Obavještavaju se umirovljenici Općine Petlovac, da će se isplata uskrsnice vršiti prema sljedećem rasporedu:

·        08. travnja (ponedjeljak)

za naselja PETLOVAC, ZELENO POLJE I ŠIRINE

u prostorijama Vijećnice od 09:00 do 12:00 sati

 

·        09. travnja (utorak)

za naselje B. P. SELO

u Društvenom domu od 09:00 do 11:00 sati

 

·        10. travnja (srijeda)

za naselje LUČ

u DVD-u Luč od 10:00 do 12:00 sati

 

·        11. travnja (četvrtak)

za naselje NOVO NEVESINJE

u prostorijama MO-a od 09:30 do 10:00 sati

za naselje TORJANCI

u Društvenom domu od 10:15 do 12:00 sati

 

·        12. travnja (petak)

za naselje NOVI BEZDAN

u Društvenom domu od 10:00 do 12:00 sati

25 Ožu 2019
Na temelju članka 102. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17 i 114/18) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac.
19 Ožu 2019

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac („Narodne novine“ broj 114/17), za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 26. ožujka 2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) i to članci od 1. do 4., članci od 24. do 28. te članci od 45. do 51.

https://petlovac.hr/opcinska-uprava/statut-i-poslovnik-opcine?highlight=WyJzdGF0dXQiLCJwb3Nsb3ZuaWsiXQ==

08 Ožu 2019
Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je dvanaest javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna.
Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži