Eugen

Eugen

17 Ruj 2018

Načelnik Općine Petlovac donio je Odluku o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2018/2019.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetom da oba roditelja učenika imaju prebivalište na području Općine Petlovac najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Općina Petlovac će učenicima koji zadovoljavaju gore navedene kriterije sufinancirati troškove smještaja u učeničkom domu u visini od 300,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

* potvrda o smještaju u učenički dom,

  • * preslika osobnih iskaznica oba roditelja (ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)

Prijave za sufinanciranje smještaja u učeničkom domu učenici mogu podnijeti od 17. rujna 2018. do 30. rujna 2018. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

Obrazac prijave  za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkom domu s područja Općine Petlovac može se preuzeti na web stranicama: www.petlovac.hr, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

23 Srp 2018

Obavještavamo roditelje da Općina Petlovac sufinancira nabavu školskih udžbenika svih učenika osnovnih i srednjih škola s područja Općine Petlovac za školsku 2018/2019 godinu, a koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, uz uvjet da oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Petlovac.

Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku iznosi:

- za učenike od 1. – 4. razreda …………………….500,00 kn

- za učenike od 5. – 6. razreda ………………….…800,00 kn

- za učenike od 7. – 8. razreda ………………….…900,00 kn

- za učenike od 1. – 4. razreda srednjih strukovnih škola ………………….1.000,00 kn

- za učenike od 1. – 4. razreda srednjih škola – ekonomska, upravni referent, gimnazija, medicinska………………….1.300,00 kn

 

Zahtjevi se podnose do 10. kolovoza 2018. g. u prostorijama Općine Petlovac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na propisanom obrascu koji možete podići u prostorijama općine i prilogu objave.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

  • - presliku osobne iskaznice OBA RODITELJA ( ili Rješenje o skrbništvu)
  • - potvrda o redovnom školovanju/upisu - za učenike osnovnih škola koji školu ne pohađaju u OŠ Šećerana i OŠ Zmajevac i svih srednjih škola

 

29 Lip 2018

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva.

Od 26. lipnja 2018. godine u Općini Petlovac svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

26 Lip 2018

Sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

S obzirom na veličinu prostorije u kojoj se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Petlovac, sjednici može prisustvovati do najviše 5 osoba (građana, medija i sl.).

Za prisustvo na sjednici nužno se prijaviti – najaviti: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac na telefon 031/747 090 ili osobno na adresu: Rade Končara 31, Petlovac najkasnije 2 sata prije održavanja sjednice (osim predstavnika medija).

Prisustvo medija je dozvoljeno bez najave.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

07 Lip 2018

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Petlovac (dalje: Program), poštom ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac, Rade Končara 31., 31321 Petlovac ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Petlovac.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Petlovac www.petlovac.hr i oglasnoj ploči Općine Petlovac u zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži