Eugen

Eugen

02 Tra 2019

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA S PODRUČJA OPĆINE PETLOVAC

Načelnik Općine Petlovac Milan Knežević, povodom predstojećih uskrsnih blagdana odobrava isplatu uskrsnice u iznosu od 150,00 kn umirovljenicima s područja Općine Petlovac kojima UKUPAN IZNOS MIROVINE NE PRELAZI 2.500,00 kn. 

Obavještavaju se umirovljenici Općine Petlovac, da će se isplata uskrsnice vršiti prema sljedećem rasporedu:

·        08. travnja (ponedjeljak)

za naselja PETLOVAC, ZELENO POLJE I ŠIRINE

u prostorijama Vijećnice od 09:00 do 12:00 sati

 

·        09. travnja (utorak)

za naselje B. P. SELO

u Društvenom domu od 09:00 do 11:00 sati

 

·        10. travnja (srijeda)

za naselje LUČ

u DVD-u Luč od 10:00 do 12:00 sati

 

·        11. travnja (četvrtak)

za naselje NOVO NEVESINJE

u prostorijama MO-a od 09:30 do 10:00 sati

za naselje TORJANCI

u Društvenom domu od 10:15 do 12:00 sati

 

·        12. travnja (petak)

za naselje NOVI BEZDAN

u Društvenom domu od 10:00 do 12:00 sati

25 Ožu 2019
Na temelju članka 102. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17 i 114/18) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac.
19 Ožu 2019

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac („Narodne novine“ broj 114/17), za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 26. ožujka 2019. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) i to članci od 1. do 4., članci od 24. do 28. te članci od 45. do 51.

https://petlovac.hr/opcinska-uprava/statut-i-poslovnik-opcine?highlight=WyJzdGF0dXQiLCJwb3Nsb3ZuaWsiXQ==

08 Ožu 2019
Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je dvanaest javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna.
Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.
06 Ožu 2019
Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2019. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 14. ožujka 2019. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.
 
26 Velj 2019

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“„ broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-02/18-01/04, URBROJ: 2100/07-01-19-23 od 22. veljače 2019. godine, načelnik Općine Petlovac objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETLOVAC.

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 06.03.2019. do 13.03.2019. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Petlovac, Rade Končara 31, Petlovac, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
 
Također, prijedlog prostornog plana dostupan je u prilogu.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži