Financijska izvješća 2019

Toggle Naziv Datum
dokument 7 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 09 2019
spreadsheet 6 FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 09 2019
pdf 5 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 09 2019
pdf 4 Izvještaj o obvezama 01 01 30 09 2019
pdf 3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 09 2019
pdf 2 REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf 1 POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
spreadsheet 6 FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 06 2019
pdf 4 Izvještaj o obvezama 01 01 30 06 2019
pdf 5 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 06 2019
pdf 3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 06 2019
pdf 2 REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf 1 POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
dokument BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2019 - 31.03.2019
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.2019 - 31.03.2019
pdf Izvještaj o obvezama 01.01.2019 - 31.03.2019
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJEŠCE 01.01.2019 - 31.03.2019

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži