Četvrtak, 19 Svi 2022 08:21

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Općina Petlovac kao nositelj izrade, po objavi Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac" broj 3/2022.) obavještava javnost o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petlovac.