Srijeda, 16 Lipanj 2021 11:46

PLAĆANJE RAČUNA BEZ NAKNADE

Sa željom da obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Općina Petlovac omogućimo plaćanje istih bez naknade prilikom obavljanja uplate (naknada za uslugu platnog prometa) Općina Petlovac i Hrvatska pošta dogovorile su poslovnu suradnju.

Temeljem predmetne poslovne suradnje obveznici plaćanja računa koje ispostavlja Općina Petlovac (računi komunalne naknade, grobne naknade, te komunalnog doprinosa) moći će u poštanskim uredima u Petlovcu i Baranjskom Petrovom Selu svakim radnim danom podmiriti račune koje ispostavlja Općina BEZ NAKNADE. Trošak plaćanja navedene naknade umjesto mještana, u potpunosti preuzima Općina.