Srijeda, 09 Lipanj 2021 13:15

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Petlovac

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ broj : 1/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petlovac saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETLOVAC

koja će se održati dana 16. lipnja 2021. g. (srijeda) s početkom u ­­18:00 sati

u vijećnici Općine Petlovac, Rade Končara 31, Petlovac