Četvrtak, 20 Svi 2021 07:10

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Petlovac i Općinskog načelnika Općine Petlovac

Na temelju članka 53. točke 10. i članaka 86., 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Petlovac dana 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Petlovac i konačne rezultate izbora Općinskog načelnika Općine Petlovac provedenih 16. svibnja 2021. godine.