Obavijest o priznavanju prava za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva.

Od 26. lipnja 2018. godine u Općini Petlovac svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3